BDF, spol. s r.o.
Segnerova 4
841 04 Bratislava 4
IČO: 35738383
DIČ: 2020219630 / SK2020219630

email: bdf@bdf.sk
tel.: +421 944 276 406
Jablotron

Objednávka servisu

Ak ste zabudli svoj kód do Elektronického Zabezpečovacieho Systému (EZS – alarmu), dá sa ústredňa resetovať do výrobných nastavení.

Reset ústredne (EZS – alarmu) do výrobných nastavení je podmienený preukázaním vlastníckeho vzťahu, čo je doklad o kúpe, prípadne LV (web katastra) na byt, v ktorom je EZS.

Reset môže byť programovo zakázaný, to zistíme až po pripojení PC k ústredni EZS. V takomto prípade musíme zdemontovať dosku plošného spoja (DPS) a odoslať ju UPS-kou do JABLOTRONU v Žiline. Tam ju zresetujú napriek zakázanému resetu. Takýto postup vyžaduje dva výjazdy technika, jeden na demontáž, druhý na montáž DPS EZS.

Identifikácia EZS podľa klávesnice:

Ak vyzerá klávesnica takto klavesnice.jpg jedná sa o 100 – stovkový  systém a ten má tiež dve umelohmotné ústredne.
Ak má ústredňa na výšku 22cm jedná sa o JA-101K alebo JA-106K a pojme akumulátor so životnosťou dva roky s kapacitou 2,2Ah. Zvážte jeho výmenu.
Ak je ústredňa vyššia , jedná sa o JA-106K a pojme akumulátor so životnosťou dva roky s kapacitou 17Ah. Zvážte jeho výmenu.

Ak vyzerá klávesnica takto 1 tak to je „60 – šesťdesiatkový systém„ ak má klávesnica anténu2 tak to je „60 – šesťdesiatkový bezdrôtový systém„

Tento 60-kový systém mal dve ústredne a to plechovú a umelohmotnú.
Plechová je JA-65K ústredňa a pojme akumulátor so životnosťou dva roky s kapacitou 7Ah. Zvážte jeho výmenu.
Umelohmotná je JA-63K ústredňa a pojme akumulátor so životnosťou dva roky s kapacitou 2,2Ah. Zvážte jeho výmenu.

Ak vyzerá klávesnica takto 3 jedná sa o 80 – osemdesiatkový systém a ten mal tiež dve umelohmotné ústredne.
Ak má ústredňa na výšku 22cm jedná sa o JA-80K alebo JA-82K a pojme akumulátor so životnosťou dva roky s kapacitou 2,2Ah. Zvážte jeho výmenu.
Ak je ústredňa vyššia , jedná sa o JA-83K a pojme akumulátor so životnosťou dva roky s kapacitou 17Ah. Zvážte jeho výmenu.

Objednávkový formulár

bez DPH s DPH
Výjazd technika v rámci mesta ( obce ) Bratislava 20,00 € 24,00 €
Výjazd technika mimo obec BA účtovaný so sadzbou v BA za 1km od hranice obce 0,45 € 0,54 €
Reset ústredne EZS do výrobných nastavení 10,00 € 12,00 €
Konfigurácia ústrene EZS po resete 26,60 € 31,92 €
Demontáž DPS EZS na reset u výrobcu 10,00 € 12,00 €
Montáž DPS EZS po resete u výrobcu 10,00 € 12,00 €
Akumulátor 2,2Ah 22,00 € 26,40 €
Akumulátor 7Ah 15,99 € 19,19 €
Akumulátor 17Ah 47,85 € 57,42 €

BDF, spol. s r.o.
Segnerova 4
Bratislava 841 04
IČO: 35738383
DIČ: 35738383
IČ DPH: SK2020219630

Vyplňte nasledujúci formulár, prosím a stlačte tlačítko odoslať. Následne budete kontaktovaný technikom na dohodnutie termínu.

Meno a priezvisko

Fakturačná adresa objednávateľa

IČO

DIČ

IČ DPH

Adresa inštalácie

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko

Telefón

Email

Opíšte obrázok: captcha